Category: ссср

Category was added automatically. Read all entries about "ссср".

diedas

Buvo ar nebuvo 1941.06.23 "poviestkos" - štai kur klausimas

Vietoj įžangos. Laikausi taisyklės - klysti nebaisu, jei klaidą pripažįsti ir ją ištaisai.
Taisyklė, kurios laikausi diskusijose - niekada diskusijose nesistengiu truks - plyš įrodyti savąją tiesą. Jei oponentas pateikia neatremiamus argumentus, kuriais mano teiginiai yra paneigiami, visada linkęs su tuo sutikti.
Facebook'o paskyroje "Karo pėdsakais" užsimezgė nedidelė diskusija dėl taip vadinamų "poviestkų" (šaukimų) karo pradžioje.Collapse )
diedas

M.Solonino "atradimo" tęsinys - По следам "открытия" Солонина

Ponas Markas reaguodamas į pastabas pataisė savo komentarą. Tiksliau sakant - "pataisė".

Господин Марк среагировал на замечания и поправил свой коментарии. Точнее - "поправил".

Молотов (3-й этап переговоров): Влияние германских успехов на Западе на Россию. Германия не ответила на ряд поставленных ей вопросов. Мариамполь. (По-видимому мы должны отдать России Мариамполь за 14 млн.)*

Кусочек литовской территории (юго-западнее Каунаса) у границы с Сувалкией, оккупированной в сентябре 1939 г. немцами. В ходе переговоров в Москве 28 сентября 1939 г. Молотов и Риббентроп достигли соглашения о том, что "как только Правительство СССР примет специальные меры на Литовской территории для защиты своих интересов", т.е. аннексирует Литву, Мариамполь с окрестностями будет передан Германии "с целью установления естественного и простого пограничного описания". В дальнейшем Сталин решил надуть Гитлера и в этом. Затем договорились отдать чужое, обещанное ранее немцам, но за деньги. В конце концов, территория осталась в СССР и была занята вермахтом за 2 первых дня войны


Jei anksčiau Marijampolę "vadavo" sovietinė kariuomenė, tai dabar, pasirodo, okupavo vokiečiai. :) Ir tai rašo žmogus su pretenzijomis į titulą "istorikas", kurio pavardė beveik visi turi žinoti. Bent į Vikipediją pasižiūrėtų...

Вот так. Если в первичной версии советские войска "освободили" кусочек литовской територии возле Мариамполе, то по новой версии тот кусочек литовской територии окупировали немцы. Ага.  :)
Человеку,котрый называет себя историком и фамилию которого должны знать почти все - шагом марш изучать историю и географию. Википедии будет достаточно. Пора узнать что такое Сувалкия (Suvalkija) и что такое Сувалчизна ( Suwalszczyzna) . Давно пора.
diedas

Apie eilinį M.Solonio "atradimą" - Про очередное "открытие" Солонина

Retai užeinu į M.Solonino svetainę, bet yra entuziastų, kurie kartas nuo karto ten apsilanko. Vienas iš jų mano geras pažįstamas ir svetainės "Rytų frontas" narys Aleksandras Novičenka. Tai jis svetainės gijoje,skirtoje žinomam "istorikui",  atkreipė dėmesį į naujausią M.Solonino opusą ir jame padarytą eilinį istorinį atradimą - sensaciją.

Молотов (3-й этап переговоров): Влияние германских успехов на Западе на Россию. Германия не ответила на ряд поставленных ей вопросов. Мариамполь. (По-видимому мы должны отдать России Мариамполь за 14 млн.)*

Кусочек литовской территории (юго-западнее Каунаса), который Красная Армия "освободила" в сентябре 1939 г, затем "подарила" Литве, одновременно с этим обещала передать Германии после аннексии Литвы; в конце концов, территория осталась в СССР и была занята вермахтом за 2 первых дня войны

Atkreipkite dėmesį į pono Marko smulkiomis raidelėmis parašytą komentarą. Mano komentaras - be komentarų. Ir dar save vadina istoriku...

я уж промолчу про то, что люди, получившие хорошее воспитание и работающие над своим самообразованием, фамилию "Солонин" должны бы знать. Уже пора. (c) - Марк Солонин

Žinom tą pavardę, žinom... (Знаем эту фамилию, знаем).

Редко захожу в сайт М.Солонина, но некоторые энтузиасты иногда там заходить. Один из них мой приятель Александр Новиченко, который обратил внимание на новый опус Марка Семионовича. - цитату см. выше. Обратите внимание на коментарии автора мелкими буквами. Мой коментар - без коментаров.