?

Log in

No account? Create an account
diedas
22 September 2017 @ 08:13 pm
Atvažiavot į Varšuvą? Turint laisvą pusdienį? Norit pažiopsot į militaristinius geležgalius? Pirmyn.Yra paveiksliukųCollapse )
 
 
diedas
Tyrinėdamas mūšį dėl Vilkaviškio netikėtai aptikau apie jį įdomią detalią dar giliame sovietmetyje (1970 m.) išleistoje I.Peresypkino atsiminimų knygoje „...o mūšyje dar svarbiau“. Šios knygos penkioliktame skyriuje rašoma.

Tekstas papildytas 2017.10.10.Collapse )
 
 
diedas
Nelaukdamas kol Raudonoji armija galutinai įsikurs užimtų šalių teritorijose SSRS Gynybos liaudies komisaras Timošenko 1940 metų birželio 17 siunčia SSRS Komunistų partijos Generaliniam sekretoriui Josifui Stalinui ir užsienio reikalų liaudies komisarui Viačeslavui Molotovui raštą Nr.390ss (po numerio einančios raidės „ss“ reiškia „visiškai slaptai“ – rus. „совершенно секретно“), kuriame išdėsto būsimos veiklos pasiūlymus.

Daug raidžių, paveiksliukų nėraCollapse )
 
 
diedas
15 May 2017 @ 08:49 pm
Taigi, pradedam kelionę nuo jos planavimo.
Pasirinktas tikslas - Berlynas. Nei labai toli, nei labai arti.
Pasirinktas keliavimo būdas -savarankiška kelionė automobiliu.
Pasirinkta kelionės trukmė – viena nakvynė pakeliui, trys nakvynės Berlyne, viena nakvynė Poznanėj.
Toliau tenka iki ausų įlįsti į internetą ieškant informacijos.

Daug raidžių ir keli paveiksliukaiCollapse )
 
 
diedas
Vaizdo įrašas paimtas iš čia.
(kalba vedantieji)
Noriu Juste tavęs kaip politologės paklausti – ką reiškia Lietuvai Antrasis pasaulinis karas.
Reiškia tai, kad vienus okupantus pakeitė kiti.
Šaunuolė, dešimt. Tačiau ir šiandien atsiranda tokių, kurie nori iš aukos padaryti budelį.

Komentarų ir paveiksliukų nėra, tik stenogramaCollapse )
 
 
 
diedas
09 March 2017 @ 08:13 pm
Gerai žinomas visuomenės veikėjas Žygimantas Pavilionis savo facebook‘o paskyroje rašo:

Šiandien apsilankiau "įdomioje" parodoje Vilniaus Rotušėje, kurioje tarp eilučių (ir ne tik) pristatoma Kremliaus versija apie antro pasaulinio karo įvykius, šalia pateikiant ir kitas versijas Pagrindiniai parodos užsakovai - Rusijoje, talkininkai - vokiečių, italų kairieji, nežinomos lietuviškos pavardės.

Paveiksliukų nėraCollapse )
 
 
diedas
28 February 2017 @ 03:59 pm
Vienas vargas su tais (kai kuriais) generolais. :)

Štai Feliksas Baltušis - Žemaitis. Gyveno anas Maskvoje, 1940 metų vasarą atvyko į Lietuvą, po to vėl Maskva, vėl Lietuva. Apie 1940-ųjų metų vasaros atvykimą net labai rimtuose leidiniuose, net labai rimti dėdės su moksliniais laipsniais ilgai rašė maždaug taip:

Tuo tikslu iš Maskvos atsiųstas Raudonosios armijos gen.mjr. Feliksas - Batušis Žemaitis.

Teko nemažai pavargti, kol prieš 10 metų kai kuriems dėdėms buvo įrodyta: nebuvo 1940 metais J.Baltušis - Žemaitis generolu - majoru. NE-BU-VO. Tą laipsnį jis gavo tik 1942 metų pavasarį. Norintiems absoliutaus tikslumo - tas laipsnis buvo suteiktas 1942 metų gegužės 3 dieną.
Atrodo - pavyko įtikinti. Nors ne visus... Štai 2015 metų tekstas Delfyje:

...o jo vietą užėmė iš Maskvos komandiruotas generolas Feliksas Baltušis-Žemaitis.

Kitas "probleminis" generolas - Vincas Vitkauskas. Tik čia problema ne jo laipsnis, o pareigų atlikimo vieta. Štai citata iš Aro Lukšo kiek senstelėjusio teksto.

Prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui V.Vitkauskas pasitraukė į Rusiją, kovojo sovietų suformuotoje 16-ojoje lietuviškoje divizijoje.

Siauruose sluoksniuose kilo šioks toks šurmuliukas, šioks toks kikenimas, bet... Galvojate kas nors pasikeitė? Citata iš dar "šilto" Arūno Milašiaus teksto.

Prasidėjus karui bėgo į Rusiją, kovojo 16-ojoje lietuviškoje divizijoje. Vėliau ėjo atsakingas pareigas sovietinės Lietuvos institucijose. Įstojo į komunistų partiją. Jo nepalietė represijos, sovietai suteikė generolo laipsnį.

Galima rėkt, vilku kaukt - kaip į sieną. Na kiek galima kartoti? Netarnavo V.Vitkauskas 16-ojoje divizijoje.
Dar noriu pakomentuoti frazę "sovietai suteikė generolo laipsnį". Iš konteksto skaitytojas gai susidaryti įspūdis, kad V.Vitkauskui generolo laipsnis buvo suteiktas jau po to, kai jis prasidėjus karui bėgo į Rusiją. Mėgstantiems tikslumą - jam generolo - leitenanto laipsnis buvo suteiktas 1940 metų gruodžio 29 dieną.
 
 
diedas
02 February 2017 @ 07:18 pm
Į knygų mugę pristatyti savo paskutinės knygos „Galutinė diagnozė“ vertimo į lietuvių kalbą atvyksta M.Soloninas.Simboliška. Pirmą kartą į knygų mugę M.Soloninas atvyko 2010 metais pristatyti savo pirmosios knygos „Birželio 22-oji. Katastrofos anatomija“ vertimo į lietuvių kalbą. Labai daug raidžiųCollapse )
 
 
diedas
Portalas „Delfi“ ir vėl reklamuojama eilinę leidyklos „Briedis“ išleista karinės tematikos knygą, šį kartą tai V.Bešanovo kūrinys „1942-ųjų mėsmalė“.Lapkričio pabaigoje skaitytojai buvo pamaloninti pirma knygos ištrauka, po poros savaičių – antrąja. Pastarosios ištraukos pristatymas pradedamas citata iš knygos 272 puslapio. Citatoje pajuodinimas – mano.

Šviesusis kunigaikštis Menšikovas prieš Narvos šturmą ramino dvejojantį Petrą: „Nesikrimsk, valdove. Žmonelių pakaks.“ Stalino karvedžiai mąstė analogiškai. Raudonoji armija 1942 metais kiekvieną parą netekdavo apie 20 tūkst. nukautųjų ir sužeistųjų – po dvi divizijas. Kiekvieną dieną. Ir 1943, ir 1944 metais, ir iki pačios pergalės. Ir „išvaduoti“ Europą sovietams kainavo nė kiek nepigiau, negu Stalingrado ir Kaukazo gynyba.

Daug raidžių ir vienas paveiksliukasCollapse )
 
 
diedas
Šio internetinio dienoraščio įrašu ЦАМО, ф.326, оп.5076, д.10, л.214 arba pasakėlės prieš miegą. Antra dalis. pasidalinau savo Facebook'o profilyje. Šiokia tokia diskusija užsimezgė, o vieną komentarą norėčiau pakomentuoti plačiau. Stepas po stepo, t.y. žodis po žodžio.

Labai daug nuobodžių raidžiųCollapse )