?

Log in

No account? Create an account
 
 
11 June 2018 @ 07:44 pm
"Briedis". M.Soloninas  
Kažkada apie kažkurios M.Solonino knygos įsigijimą rašiau maždaug taip - išmečiau keliolika eurų į balą - taip papiktindamas šio autoriaus gerbėjus. Dabar taip nerašysiu. Žinojau už ką atiduodu 13,69 Eur (plius 0,06 už maišelį). Taigi, įsigijau leidyklos "Briedis" knygą Mark Solonin "Pyro pergalė: kaip Sovietų Sąjunga nugalėjo kare".Kaip rašoma knygos anotacijoje, tai analitinių straipsnių rinkinys. Tiesos dėlei pastebėsiu, kad kai kurie tie straipsniai šiek tiek senstelėję, o visi norintys seniai galėjo visus juos perskaityti originalo kalba. Visa tai žinojau. Ir kad tai rinkinys, ir kad yra senstelėjusių, ir juos visus esu skaitęs originalo kalba. Bet knygą vis tiek įsigijau, nes tam buvo kelios priežastys. Visų pirma, norėjau pažiūrėti į vertėjo ir redaktoriaus darbą. Antra, norėjau pažiūrėti kiek iliustracijų šį kartą be jokių nuorodų "pasiskolinta". Ir pagaliau man buvo reikalingas vienas straipsnis lietuvių kalba kad būtų paprasčiau diskutuoti su oponentais.
Kol kas knygą peržvelgiau "įstrižai" ir todėl tik keletas pastebėjimų.21 psl. Parašas po nuotrauka.
"Raudonosios armijos parodomieji daliniai 1938 m. parade Maskvoje. Šalmai paženklinti didelėmis penkiakampėmis žvaigždėmis."

Redaktoriaus vietoje žodžio "parodomieji" nenaudočiau, bet jei labai jau norisi - let it be. O datą tai sukonkretinčiau - tai 1938 m. gegužės 1 d. paradas.

Dėl akcento į žvaigždę. Kaip čia pasakius. Kažkas baidosi kryžiaus, kai kas - žvaigždės.

Nuotrauka ne tik gerai žinoma, bet ir pakankamai įdomi bei informatyvi. Kad ir tie patys šalmai. Tai СШ-36 arba стальной шлем образца 1936 года, arba mūsiškai 1936 metų pavyzdžio plieninis šalmas. Pagal išvaizdą jie labai panašūs į 1916 metų pavyzdžio vokišką šalmą. Pagal nepatvirtintą legendą, žemas ir šiek tiek atsikišęs priekyje snapelis buvo K. Vorošilovo pageidavimo būk tai apsisaugojimui nuo kavaleristų kardų. Ir pravardę tie šalmai turėjo - "chalchingolkos". Nesunku atspėti tos pravardės kilmę.
Kita įdomi smulkmena nuotraukoje - karių laikomi šautuvai. Tai АВС-36 arba автоматическая винтовка Симонава образца 1936 года arba 1936 metų pavyzdžio Simonovo automatinis šautuvas. Šios demonstracijos metu tie šautuvai buvo pademonstruoti pirmą kartą.

Taigi į nuotrauką galima žiūrėti tiek propagandisto, tiek istoriko žvilgsniu.26 psl. Parašas po nuotrauka.
"Raudonosios armijos tankų daliniai Kijevo ypatingojoje karinėje apygardoje surengtose pratybose. 1935 m."
Pakankamai didelė redaktoriaus nuodėmė dėl to, kad praleido tokį parašą. Turiu mintyje apygardos pavadinimą. Kijevo karinė apygarda tapo "ypatingąja" gerokai vėliau.

Ir pagaliau tai, dėl ko įsigijau šią knygą. Tai straipsnis "Leningrado blokada. Faktai ir klausimai."161 psl. Citata.
"Į vakarus nuo Leningrado buvo Suomijos įlankos vandenys, o juose - Baltijos laivynas. Atskirai paminėti vertų vokiečių laivyno pajėgų šiuose vandenyse apskritai nebuvo, o Suomijos laivynas, lyginant su sovietų laivynu, buvo lyg musė prieš dramblį. Esant tokiai padėčiai, būtų galima gabenti maisto produktus į Leningradą jūra iš neutralios Švedijos. Jei kas pamiršo, tai būtent taip, kovojantiems karo laivams lydint kiekvieną transporto laivų karavaną, bemaž šešerius metus kariavo Anglija. Tačiau Leningrado aprūpinimas iš Baltijos jūros pusės klausimas niekada nesvarstytas. Ir tai visiškai suprantama, nes yra dar viena pasaulio šalis - Rytai."

Šioje citatoje yra tik vienas teisinga teiginys - "Tačiau Leningrado aprūpinimas iš Baltijos jūros pusės klausimas niekada nesvarstytas." Bet KODĖL nesvarstytas? Tikrai ne dėl vienos ar kitos pasaulio šalies egzistavimo. Nesvarstymo priežastys yra dagiau nei akivaizdžios tiems, kurie bent minimaliai žino APK istoriją ir bent minimaliai žino geografiją. Ponui Markui tuos atsakymus surasti pernelyg sudėtinga. Arba tiesiog nenorima atsakyti. Kur kas paprasčiau skaitytojams bandyti kabinti makaronus ant ausų.