?

Log in

No account? Create an account
 
 
21 December 2017 @ 09:51 pm
"Ledlaužis". 2014 m. versija. Vienos citatos analizė  
2014 metais buvo išleista Viktoro Suvorovo knygos „Ledlaužis“ papildyta ir perdirbta versija. 2014 metais... Karlai, tu girdi – prieš TRIS metus... O aš apie ją tik vakar sužinojau... Turėtų būti šiek tiek gėda. Na, bet nėra to blogo, kas neišeitų į gera; geriau vėliau nei niekados ir t.t., ir pan.
Dažnai sulaukdavau kritikos – na ko tu knaisiojiesi po tą „Ledlaužį“ (ir kitas V.Suvorovo knygas), ji buvo parašyta prieš daug daug metų, tai jau praeitas etapas. Dalinai sutikdavau su tokiais priekaištais. Na taip, prieš 25 metus ant maskvietiškų archyvų durų dar kabojo labai didelės spynos, išslaptintų dokumentų buvo katino ašaros, kompiuteriai jau buvo, bet labiausiai jie tiko tik primityviems kompiuteriniams žaidimams – tenisui ir tinkliniui. Todėl dėl šių sąlyginai objektyvių priežasčių galima būtų „nurašyti“ bent dalį autoriaus „griekų“.
Ir štai – BAC – beveik po ketvirčio amžiaus išeina knygos nauja versija. Papildyta ir perdirbta. Dabar, kai internetu naudojamasi ir sėdint uždaroje patalpoje užtrukus rimtam reikalui, kai išslaptinti dokumentai pasipylė srautais, kurie gali būti prilyginti Amazonės debitui. Na, galvoju, bus kas veikt, sulyginsiu abu tekstus, padarysiu išvadas.Pirmiausiai naujos knygos tekstą „praėjau“ su CTRL + F. Paieškos žodžio fragmentas „autostrad“. Rasta viena frazė „autostradiniai tankai“, bet visai kitam kontekste, nei kad pirmtake. Tada įvedžiau kitos frazės fragmentą „žodynėl“. Paieškos rezultatų – 0. O gaila. Juk tie žodynėliai buvo padarę stiprų įspūdį ne tik eiliniam skaitytojui, bet ir dėdėms su laipsniais. Deja... Tada nusprendžiau pasidomėti kas rašoma apie taip vadinamą Pribaltiką. Nemažai radau. O viena citata itin sudomino. Tokia pati vieta yra ir pirmtake, tik į ją anksčiau kažkodėl neatkreipiau dėmesio. Gal todėl, kad ta vieta yra knygos beveik pačioje pabaigoje, 32 skyriuje? Naujoje knygoje ši vieta yra 52 skyriuje. Toliau citatos bus originalo kalba, kad vertimu neiškreipti minties.

Утром 22 июня 1941 года командующий Северо-Западным фронтом генерал-полковник Ф. И. Кузнецов, не дожидаясь приказа Москвы, отдает приказ своим войскам нанести удар в направлении Тильзит в Восточной Пруссии. Для штаба Северо-Западного фронта, для командующих армиями и их штабов такое решение — не сюрприз: вариант удара на Тильзит за несколько дней до этого разыгрывался на штабных учениях "и был хорошо знаком командирам соединений и их штабам" (Борьба за советскую Прибалтику. С. 67).

Ši citata paimta iš „senojo“ „Ledlaužio“, naujoje versijoje yra parašyta pilnas šaltinio pavadinimas su visais rekvizitais, ir nurodomi du puslapiai 66 – 67.
Kaip „tikri“ tyrinėtojai pabandykim pasižiūrėti – o kas gi rašoma V.Suvorovo nurodytame šaltinyje. Tos knygos internete rasti nepavyko, bet ne bėda, turiu popierinę knygą. Štai tie 66 ir 67 puslapiai.
Нереальным замысел контрудара был и по времени. Несмотря на это контрудар все же был предпринят. Однако наносился он по тильзитской, а не по сувалкской группировке противника без согласования с контрударом Западного фронта.
Перемена направления контрудара объяснялась тем, что: 1) вариант контрудара в тильзитском направлении разыгрывался незадолго до начала войны на штабных учениях округа и был хорошо знаком командирам соединений и их штабам; 2) приказы на проведение контрудара по тильзитской группировке врага был отданы фронтом и Командующим 8-й армией на 10 – 12 часов раньше, чем вышла в свет директива Ставки №3 о контрударе на сувалкской группировке. Поэтому она и не могла быть выполнена.


Atkreipėte į esminį skirtumą tekstuose? V.Suvorovas kalba įsakymą suduoti smūgį, gi jo pateiktame šaltinyje kalbama apie kontrsmūgį. M.Soloninas, cituodamas vieną dokumentą įsigudrino „pamesti“ jo teorijai nenaudingą sakinį. V.Suvorovas „pameta“ „tik“ priešdėlį. O tas priešdėlis mintį keičia iš esmės. „Suduoti smūgį“ reiškia „smogti pirmam“; „suduoti kontrsmūgį“ reiškia, kad pirmas smūgiavo priešas. Netinka teorijai priešdėlis? Tuo blogiau tam priešdėliui.
Gal neatkreipėte dėmesį kitą vietą, tą, kur kalbama apie prieškarinius mokymus. Originale esantis «незадолго до начала войны» pas V.Suvorovą tampa «за несколько дней до этого». Jei kam įdomu, tas «незадолго» buvo vasario vidurys – antra pusė. Jei visai tiksliai, tai PabYKA štabo žaidimai vyko nuo 1941 m. vasasio 16 iki vasario 21. „за несколько дней до этого“. Aha. To žaidimo scenarijus buvo toks – priešininkas įsiveržia iki linijos Kaunas – Šiauliai, ten sustabdomas, atstumiamas iki sienos. Apie tuos žaidimus, jei neklystu, rašė ir M.Soloninas.
Bandom skaityti toliau.

Действия командующего Северо-Западным фронтом — это не импровизация. Просто генерал-полковник Кузнецов ввел в действие предвоенный план. Вечером того же дня высшее советское командование, еще не зная о действиях генерала Кузнецова, приказывает ему делать именно то, что он уже делает: нанести удар на Тильзит в Восточной Пруссии.

O čia jau ne informacijos trūkumas. Ne klaida. Ne nutylėjimas. Ne frazės ar priešdėlio „pametimas“. Čia yra įžūlus ir grubus melas. Retorinis klausimas. Ponas Viktorai, jūs savo skaitytojus laikote kvailiais? Šiais laikais net ir paviršutiniškai besidomintis to karo istorija žino apie birželio 22 dienos vakare išleistą taip vadinamą Direktyvą Nr.3. Reikia pačių minimaliausių pastangų norint surasti jos tekstą, o tekste įsakomojoje dalyje punktą „b“, kuriame kalbama apie Šiaurės – Vakarų frontą.

б) Армиям Северо-Западного фронта, прочно удерживая побережье Балтийского моря, нанести мощный контрудар из района Каунас во фланг и тыл сувалкинской группировке противника, уничтожить ее во взаимодействии с Западным фронтом и к исходу 24.6 овладеть районом Сувалки.

Ne suduoti smūgį Tilžei toje direktyvoje buvo įsakoma, o suduoti kontrsmūgį Suvalkų grupuotei... Aha... Kaip sakė vienas V.Suvorovo kritikų а врать – то зачем?....