?

Log in

No account? Create an account
 
 
16 March 2017 @ 10:41 am
2017.03.13 KK2 apie parodą Rotušėje "Skirtingi karai". Stenograma.  
Vaizdo įrašas paimtas iš čia.
(kalba vedantieji)
Noriu Juste tavęs kaip politologės paklausti – ką reiškia Lietuvai Antrasis pasaulinis karas.
Reiškia tai, kad vienus okupantus pakeitė kiti.
Šaunuolė, dešimt. Tačiau ir šiandien atsiranda tokių, kurie nori iš aukos padaryti budelį.

(diktoriaus balsas už kadro, vaizde – į parodą ateinantis ir parodoje besidairantis Ž.Pavilonis, parodos vaizdai)
Tadaaam, Lietuvoje, Vilniuje, pačioje Rotušėje iškilmingai atidaryta tarptautinė paroda pavadinimu „Different wars“ – „Skirtingi karai“. Viskas atrodytų kaip ir gražiai, bet... Bet sostinės širdyje eksponuojamas lietuviškas stendas atrodo štai taip – Paleckis, naciai ir žydų žudynės.
(prie parodos stendų kalba Ž.Pavilonis)
Ir pateikiama žydšaudystė esminis dalykas, šiltom akim Paleckis. Tai yra Lietuvos įvaizdis – lietuviai fašistai.

(diktoriaus balsas fone, rodoma paroda Rusijoje)
Rusijoje šios parodos atidaryme dalyvavo Vladimiro Putino patarėjai. Lietuviško stendo pristatymas yra užfiksuotas ir filmuotoje medžiagoje.

(kalba parodos Rusijoje pristatymo gidas (?) )
Lietuva. Buvo metas, kuomet fašistai turėjo stabdyti lietuvių įniršį prieš žydus.

(kalba diktorius už kadro, rodomi parodos vaizdai)
Beje Briuselyje buvo uždrausta demonstruota šią parodą, tačiau Vilniuje ji kažkaip atsidūrė pačiame miesto centre ir buvo atidaryta prieš pat kovo 11-ąją.

(kalba Ž.Pavilonis)
Manau tikrai ne veltui prieš kovo 11-ąją, taip, tikrai ne veltui Rotušėje. Bet ką jūs berniukai ir mergaitės, ką jūs seime kovo 11-ąją kalbėsit, yra ir kita tiesa. Jūsų paskelbta tiesa yra tik viena iš tiesų.

(kalba diktorius už kadro, rodomi parodos vaizdai)
Parodos sudarytojau apie lietuviškos istorijos vadovėlius rašo taip: „tik vienas žmogus yra minimas kaip žydšaudys ir tai tik vienoje knygoje.

(kalba Ž.Pavilonis)
Tikrai nesąmonė, tai yra net ir melas. Jo, ir visą laiką yra priešinama, yra priešinimas ir kiršinimas su kitais.
(kalba reporteris, imantis interviu iš Ž.Pavilonio)
Genocido ir rezistencijos centras yra išviešinęs ne vieną dešimtį turbūt...

(kalba Ž.Pavilonis)
...būtent.

(diktoriaus balsas už kadro)
Parodos organizatoriai pabrėžia, kad Lietuva nepagarbiai elgiasi su Justu Paleckiu, vadindama jį kolaborantu, tuo tarpu su naciais bendradarbiavę lietuviai dabar mūsų šalyje esą vos ne šlovinami.

(kalba Ž.Pavilonis)
Lietuviai buvo vieninteliai, kurie nesuformavo savo nacių batalionų iš esmės... Apie tai nerašoma. Tai kur tas paragrafas? Kur ta tiesa apie Lietuvą, kad čia to neįvyko? Kad mūsų partizanai ėjo guldyt galvas už Lietuvą.

(fone skamba SSRS himnas, vaizdai iš Rusijos, kalba diktorius už kadro)
Tuo tarpu Rusijos stendas – šlovingas. Tai šalis, kurios dėka buvo laimėtas Antrasis pasaulinis karas, Didysis tėvynės karas, išvaduotos tautos, gimė Tarybų Lietuva.

(kalba Ž.Pavilonis, stovi prie Rusijos stendo)
Ir faktiškai jo. Sakoma, kad bolševikinė sistema, su kurios dėka laimėtas... laimėtas karas pasirodė gyvybinga ir labai gerai koordinuojama... tas mechanizmas, kuris tomis sąlygomis... reiškias... leido apsiginti. Tai kuo tai skiriasi nuo šių dienų? Tai yra pasakymas kad – chebra, gerai darėme, normaliai viskas. Tai ko gi nepratęsus visos tos istorijos, jei tuo metu tai pavyko? Fantastika... Vau... Jėga...

(kalba diktorius už kadro, rodomi rusiškų vadovėlių vaizdai)
Rusija savo mokykliniuose vadovėliuose pateisina Baltijos šalių, Molotovo – Ribentropo paktą. Tokiu būdu Sovietų Sąjunga mus esą išgelbėjo. Tik neaišku nuo ko.

(kalba Ž.Pavilonis, į lietuvių kalbą verčia tekstą anglų kalba iš parodos stendo)
Išlaisvinimas Rytų Europos – kuris pas mus baigėsi okupacija – ir netgi Varšuvos nušluojimas, ta prasme leidimas vokiečiams sutvarkyt irgi pateisinamas, kad mes norėjome pertraukos, pailsėt po to ką padarėme mūsų teritorijose.

(kalba diktorius užkardo)
Kas įdomiausia, oficialūs parodos organizatoriai yra Džordžo Ekerto institutas, Rusijos ir Europos Sąjungos pilietinis forumas. Abi šios organizacijos vokiškos, tačiau... prorusiškos.

(kalba Ž.Pavilonis)
Nėra nei vienos žinomos, normalios, pripažintos, profesionalios pavardės. Yra dar viena keista pavardė iš Berlyno, bet visi fondai iš Berlyno yra akivaizdžiai susieti su kairiaisiais arba net nežinomais institutais, tokiu būdu neatstovaujantys oficialios Vokietijos linijos.

(kalba diktorius už kadro, rodomi parodos stendai)
Parodoje eksponuojami kelių šalių stendai. Juose pateikiamas tos šalies požiūris į Antrąjį pasaulinį karą. Vienas iš parodos kūrėjų istorijos mokytojas iš Vilniaus Algis Bitautas. Žygiui Pavilioniui ši paroda atrodo kaip gudriai paruošta Putino aplinkos operacija. Tai ką – Lietuvoje nėra istorikų – profesionalų? Kur grandai? Kurgi Bumblauskas?

(kalba Ž.Pavilonis)
Atrinkti iš Lietuvos, kur mes netgi nežinome kas tas berniukas Pedagoginiame institute, o labai daug garbingų ir žinomų rusiškų pavardžių, garbingi rusiški fondai, atidaroma su Putino patarėjais... Na ir daugiau nei trūkumas balanso.

(kalba diktorius už kadro)
Ši paroda – Trojos arklys. Jau dabar galime teigti kad Lietuva esą prisidėjo prie parodos organizavimo, kad pritaria tezėms, kuriose labai aiški žinutė: lietuviai – žydšaudžiai, sovietai – litovcų gelbėtojai. Tą Kremlius ir nori įteigti visai Europai.

Tekstą GALIMA kopijuoti visą ir dalimis.
Skelbiant nuoroda pageidautina, bet neprivaloma.