?

Log in

No account? Create an account
 
 
09 March 2017 @ 08:13 pm
Vadovėliai...  
Gerai žinomas visuomenės veikėjas Žygimantas Pavilionis savo facebook‘o paskyroje rašo:

Šiandien apsilankiau "įdomioje" parodoje Vilniaus Rotušėje, kurioje tarp eilučių (ir ne tik) pristatoma Kremliaus versija apie antro pasaulinio karo įvykius, šalia pateikiant ir kitas versijas Pagrindiniai parodos užsakovai - Rusijoje, talkininkai - vokiečių, italų kairieji, nežinomos lietuviškos pavardės.

Paskaičius komentarus po įrašu viskas tampa dar aiškiau – parodos rengėjai nupirkti Kremliaus pinigais. Vnž. - dangus griūva, gelbėkitės kas galit, rusai priešas prie vartų.
Kaip tyčia pasitaikė proga pamatyti renginio pristatymo vaizdo įrašą. Tema mane labai domina, todėl nepagailėjau beveik valandą savo laisvalaikio. Įspūdžiai.

Renginio moderatorius – Vidmantas Valiušaitis. Jūs ką, renginio kritikai, norit pasakyti, kad Vidmantas Valiušaitis – Maskvos agentas? Nupirktas už Maskvos pinigus? Ar jis ant tiek durnas (atleisk man, Vidmantai) ir nesupranta, kad pila vandenį ant Kremliaus malūno? Asmeniškai man vardas/pavardė „Vidmantas Valiušaitis“ asocijuojasi su žodžiais „Kaunas“ ir „Sąjūdis“. Jei tiksliau „Kauno Sąjūdis“. Vyresnės kartos sąjūdiečiai puikiai prisimena ir Kauno Sąjūdį ir V.Valiušaičio vaidmenį . Tad daugiau nei naivu tikėtis, kad V.Valiušaitis būtų sutikęs dalyvauti prokremliškame renginyje.

Su nekantrumu laukiu Maskvos agento svečio iš Rusijos pasisakymo (toks ilgaplaukis vaikinukas jei ką). Va čia tai išgirsiu Maskvos – Kremliaus versiją, galvoju sau. Klausau – klausau, klausau – klausau... Net jei ir buvo šio renginio užsakovai Kremliuje, tai labai abejoju ar jie liko juo patenkinti - to vaikinuko kalba buvo labai toli nuo „Kremliaus versijos“, greičiau atvirkščiai... Taip ir nesupratau kur ponas Žygimantas sugebėjo įžiūrėti tą Kremliaus versiją.

Bet pakalbėkime ne apie Kremlių, ne apie rusiškus vadovėlius, ne apie vokiškus, itališkus, etc. Pakalbėkime apie lietuviškus istorijos vadovėlius ir kaip juose pateikiamas Antrasis pasaulinis karas konkrečiai.

Renginio metu pasisakė vieno vadovėlio autorius Evaldas Bakonis. Bendras pasisakymo įspūdis – jam Antrojo pasaulinio tema yra kančia. Nenuostabu, kad praktiškai ir visuose kituose vadovėliuose ši tema yra pateikiama „per jėga“, „iš reikalo“. Molotovo – Ribentropo paktas, kelios karikatūros su Stalinu ir Hitleriu, prasidėjo, baigėsi, rezultatai ir tiek žinių. Didelė šventė, jei būna paminėti didieji mūšiai...
Sakysite – tai kad vaikams daugiau ir nereikia, ir taip kursas perkrautas datomis, faktais. Dalinai būsite teisūs. Duok Dieve, kad kiekvienas žinotų kada prasidėjo tas karas, kada baigėsi, kas su kuo kariavo ir kas laimėjo. Kartą teko girdėti atsakymą, kad Antrąjį pasaulinį karą laimėjo Vytautas Didysis...

Tikrai nenoriu pasakyti, kad mokinukams būtina kišti visokias smulkmenas apie kelis Rževo – Syčiovkos mūšius, apie tris mūšius dėl Charkovo, aiškinti apie Ostrogožsko operacijos subtilybes (nors lietuviškų motyvų šioje operacijoje yra). Kita vertus net neabejoju, kad įdomiai pateikus mokinukus galima būtų sudominti pasakojimais apie mūšius Lietuvoje 1941 ar 1944 metais. Na gerai, gal na ne visiems reikia tų didžiųjų mūšių, gal tik stipresniems, gal tik fakultatyvuose (ar yra dar tokie?)... O kas pasakos? O kokiais vadovėliais ar metodine medžiaga remsis? T.y. iš kur mokytojai patys semsis žinių apie tai?

Čia atsiremiame į dar vieną problemą. O kaip aukštosiose mokyklose istorijos specialybės studentams išdėstoma APK istorija? Nežinau kaip yra su APK istorija Edukologijos (ar kaip ten dabar vadinasi „pedagoškė“) universitete, bet labai abejoju, kad ten yra stiprių to laikotarpio žinovų. Ir VU IF nėra gausu (švelniai tariant) APK istorijos žinovų...

O kai tokia padėtis, kai APK istorija absoliučiai daugumai yra tik miglos, tik standartinės klišės, tik paviršutiniškos žinios, tai nenuostabu, kad labai lengvai randa sau tinkamą dirvą visokie APK pseudoistorikai. Svarbu, kad jų ideologinis vektorius teisingas...
Renginio moderatorius V.Valiušaitis yra citavęs EP rezoliuciją:
"kadangi istorikai sutinka, kad istorinių faktų neįmanoma interpretuoti visiškai objektyviai ir kad visiškai objektyvaus istorinio jų perteikimo nėra; kadangi nepaisant to profesionalūs istorikai, remdamiesi mokslinėmis priemonėmis, studijuoja istoriją ir stengiasi būti kuo nešališkesni".

Kas iš to. Tik pabandyk būti kuo nešališkesnis. Tik pabandyk suabejoti, sakykim V.Suvorovo ar M.Solonino teiginiais – iš karto tampi „vatnikas“ ir jokių diskusijų.
Bet grįžkime prie vadovėlių. Na taip, kartais ir randame vieną kitą to karo detalę. Nors... geriau nerastume... Pvz.

Šiauliai iš rankų į rankas ėjo 20 kartų. Šiaulių gynybai vadovavo pulkininkas I.Černiachovskis.

Dėl I.Černiachovskio – kažką kažkur girdėjo „Istorijos kurso santraukos 11 – 12 klasei“ autoriai. Bet iš rankų į rankas 20 (dvidešimt) kartų???
Kiek senesnėse mokymo priemonėse galima rasti ir daugiau „perliukų“.

Kovų su Sovietų Sąjunga veiksmai buvo išdėstyti Barbarosos plane. Pagal jį Vokietija per tris ar keturis mėnesius užimti teritoriją iki Uralo kalnų.

puolė trimis kryptimis: Leningrado, Krymo ir Maskvos.

Tiek to tas senesnes mokymo priemones, imkim naujesnę, dar ir dabar knygynuose ji yra.

1941 m. pabaigoje vokiečiai patyrė pralaimėjimą prie Maskvos. Jie pakeitė puolimo kryptį ir žygiavo link Leningrado ir Ukrainos

Po pasižymėjimo Maskvos mūšyje Vlasovas paskirtas vadovauti pasiruošimams Kijevo gynybai

1942 metais prasidėjo trejus metus trukusi Leningrado blokada.

Leisiu sau nenurodyti nei leidinio pavadinimo, nei teksto autoriaus (-ės). Teko bendrauti su juo (ja), kai buvo rengiamas antrasis leidimas. Žinot koks buvo atsakymas ? O duok nuorodas į akademinius veikalus, iš kurių būtų aišku, kad buvo kitaip...
Nu jo – ... neužėmę Maskvos vokiečiai pasuko link Ukrainos...Vlasovas pasižymėjo prie Maskvos, tada pradėjo ruoštis ginti Kijevą... o Leningrado blokada prasidėjo 1942 metais...

Verkt norisi... Vilku kaukt... Jei tokias „detales“ kimšt vargšams mokinukams, tada – ačiū, nereikia, apsieis jie su Stalino ir Hitlerio karikatūroms...

P.S.
„Stalingrado katile“ viena vokiečių kariuomenė buvo paimta į nelaisvę.
Net įdomu pasidarė – tai kiek tų kariuomenių turėjo vokiečiai?