?

Log in

No account? Create an account
 
 
28 February 2017 @ 03:59 pm
Raudonoji armija. Generolai. Lietuva  
Vienas vargas su tais (kai kuriais) generolais. :)

Štai Feliksas Baltušis - Žemaitis. Gyveno anas Maskvoje, 1940 metų vasarą atvyko į Lietuvą, po to vėl Maskva, vėl Lietuva. Apie 1940-ųjų metų vasaros atvykimą net labai rimtuose leidiniuose, net labai rimti dėdės su moksliniais laipsniais ilgai rašė maždaug taip:

Tuo tikslu iš Maskvos atsiųstas Raudonosios armijos gen.mjr. Feliksas - Batušis Žemaitis.

Teko nemažai pavargti, kol prieš 10 metų kai kuriems dėdėms buvo įrodyta: nebuvo 1940 metais J.Baltušis - Žemaitis generolu - majoru. NE-BU-VO. Tą laipsnį jis gavo tik 1942 metų pavasarį. Norintiems absoliutaus tikslumo - tas laipsnis buvo suteiktas 1942 metų gegužės 3 dieną.
Atrodo - pavyko įtikinti. Nors ne visus... Štai 2015 metų tekstas Delfyje:

...o jo vietą užėmė iš Maskvos komandiruotas generolas Feliksas Baltušis-Žemaitis.

Kitas "probleminis" generolas - Vincas Vitkauskas. Tik čia problema ne jo laipsnis, o pareigų atlikimo vieta. Štai citata iš Aro Lukšo kiek senstelėjusio teksto.

Prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui V.Vitkauskas pasitraukė į Rusiją, kovojo sovietų suformuotoje 16-ojoje lietuviškoje divizijoje.

Siauruose sluoksniuose kilo šioks toks šurmuliukas, šioks toks kikenimas, bet... Galvojate kas nors pasikeitė? Citata iš dar "šilto" Arūno Milašiaus teksto.

Prasidėjus karui bėgo į Rusiją, kovojo 16-ojoje lietuviškoje divizijoje. Vėliau ėjo atsakingas pareigas sovietinės Lietuvos institucijose. Įstojo į komunistų partiją. Jo nepalietė represijos, sovietai suteikė generolo laipsnį.

Galima rėkt, vilku kaukt - kaip į sieną. Na kiek galima kartoti? Netarnavo V.Vitkauskas 16-ojoje divizijoje.
Dar noriu pakomentuoti frazę "sovietai suteikė generolo laipsnį". Iš konteksto skaitytojas gai susidaryti įspūdis, kad V.Vitkauskui generolo laipsnis buvo suteiktas jau po to, kai jis prasidėjus karui bėgo į Rusiją. Mėgstantiems tikslumą - jam generolo - leitenanto laipsnis buvo suteiktas 1940 metų gruodžio 29 dieną.