diedas (diedas) wrote,
diedas
diedas

Viktoro Suvorovo interviu Dmitrijui Chmelnickiui

Aistros dėl V.Suvorovo kūrinių jau gerokai priblėsusios. Ir vienai, ir kitai pusei "seniai viskas aišku". O jei kada nors viena pusė atsiminusi vis pakritikuoja, sakykim, "Ledlaužį", tai kita pusė atkerta "neatremiamu" argumentu - ko tu kabinėjiesi, "Ledlaužis" juk buvo parašytas daugiau nei prieš ketvirtį amžiaus, kai archyvai buvo dar aklinai uždaryti.
Sutinku, todėl įdomu ką apie toje garsioje knygoje išsakytas mintis jau šiais laikais mano autorius. Prieš pora dienų siauruose sluoksniuose plačiai žinomas Dmitrijus Chmelnickis savo internetiniame dienoraštyje paskelbė prieš keletą metų imtą interviu iš V.Suvorovo. Tas interviu buvo išspausdintas ir 2010 metais išėjusiame straipsnių rinkinyje "Pirmasis Stalino smūgis".

Pabandykime kartu paanalizuoti kai kuriuos teiginius.

Что было бы, если бы он напал первым? На этот счет есть свидетельства немцев. Например, летчик Рудель, совершивший в мировой истории больше всех боевых вылетов, свидетельствует о том, что после немецкого удара все дороги, ведущие к границе, в три-четыре ряда были забиты танками, стоявшими бок о бок и готовыми к нападению на Германию.

Nemokantiems rusų kalbos išversiu.

Kas būtų buvę, jei jis būtų puolęs pirmas? Tam yra vokiečių liudijimai. Pavyzdžiui, lakūnas Rudelis, pasaulinėje istorijoje atlikęs daugiausiai skrydžių, liudija apie tai, kad po vokiečių smūgio visi keliai, vedantys link sienos, trimis - keturiomis eilėmis buvo užgrūsti tankais, stovėjusiais vienas prie kito ir pasiruošusiais Vokietijos puolimui.

Tenka sutikti - labai vaizdinga ir įtaigu. Bet kai atitokėjęs nuo pirmo įspūdžio pradedi mastyti - prasideda abejonės. Pradėkim nuo pradžių. Ar tikrai VISI keliai, kaip teigia Suvorovas, buvo užgrūsti tankais? Taip ir girdžiu oponentų bumbėjimus - vėl kabinėjiesi prie žodžių, na ne visi keliai buvo, bet vis tiek buvo... Susitarėm - nurašom tuos VISI į Suvorovo taip mėgiamą hiperbolizaciją. Kita vertus žodį VISI pakeitus žodžiu KAI KURIE vaizdas nebūtų toks įspūdingas, o ir skeptikai užduotų eilinį klausimą - o kurie konkrečiai keliai... eee... buvo užgrūsti?
Bandom analizuoti toliau - užgrūdimą. Taigi tankai visuose arba kai kuriuose keliuose stovėjo TRIMIS - KETURIOMIS eilėmis. Na dviejų eilių tankų koloną kelyje įsivaizduoti dar galiu. Trijų eilių - jau sunkiai. Juk tokiu būdu kelias būtų blokuotas. Keturių eilių tankų koloną kelyje mano vaizduotė "neneša". Kokio pločio turėtų būti kelias/plentas, kad išsitektų keturių eilių tankų kolona?
Žinoma, beviltiška būtų domėtis kurioje konkrečiai geografinėje vietoje tokios kolonos buvo. Pasakyta - visi keliai - vadinasi taip ir buvo. a gerai, gerai, ne visi, beveik visi... na kai kurie ... keliai buvo užgrūsti Dievas žino keliomis eilėmis tankų kolonomis, vadinasi taip ir buvo. Ir vokiečiai apie tai pasakoja...
Nagi nagi, ir ką tie vokiečiai rašo? Sakot - Rudelis. Tai ir skaitom tą Rudelį.

К вечеру первого дня я уже совершил четыре вылета к линии фронта между Гродно и Волковысском. Русские пригнали сюда огромные массы танков и грузовых автомашин. Мы видим в основном танки КВ-1, КВ-2 и Т-34.

Vertimas.

Pirmosios dienos vakarą aš jau atlikau keturis skrydžius fronto linijos link tarp Gardino ir Volkovysko. Rusai atvarė čia didžiules mases tankų ir krovininių automobilių. Mes matome pagrinde tankus KV-1, KV-2 ir T-34.

Taip, rašo tas Rudelis apie "didžiules tankų mases", bet apie tai, kad tie tankai stovėjo keliuose ir dar trimis/keturiomis eilėmis - tokių "faktų" nerasta. Tiesa, skaičius "keturi" yra, bet tai kalbant apie skrydžių skaičių. :)
Rudelio frazėje konkretumo yra šiek tiek daugiau, gal todėl jo teiginiai ne tokie vaizdingi. Kita vertus tie konkretumai padaro ir "meškos paslaugą". Rudelis rašo į įvykius žvelgdamas retrospektyviniu žvilgsniu (rus. послезнания). Vargu ar jis pirmą karo dieną žinojo apie KV ir T-34 egzistavimą. Kita vertus labai abejočiau, ar įmanoma iš oro, pikiravimo metu, atskirti T-34 nuo sakykim BT-7. Bet ir ne tai svarbiausia. Jis rašo, kad pirmą karo dieną skraidė Gardino - Volkovysko ruože. Labai nesunku sužinoti, kad tose apylnkėse stovėjo 11-asis mechanizuotas korpusas. Karo pradžioje šio korpuso divizijos turėjo iš viso 241 (du šimtus keturiasdešimt vieną) tanką. Ne tokios jau didelės to korpuso tankų "masės"... Tankų KV šis korpusas turėjo 3 (tris), T-34 - 28 (dvidešimt aštuonis).
Taigi Rudelis lengvai "nurietė", o Suvorovas visa tai dar kelis kartus padidina. :)

Skaitom interviu toliau.

Именно готовность к нападению оборачивалась неготовностью к обороне. Вот стоит на дороге советский мехкорпус. Что такое мехкорпус? Это тысяча танков, тысяча мотоциклов и 5–6 тыс. автомобилей. Это 50 тыс. человек. Боеприпасы, по три боекомплекта, цистерны с бензином…. Все собрано огромной кучей. Попасть туда бомбой очень легко, даже не надо целиться.

Vertimas.
Būtent pasirengimas puolimui virto nepasirengimu gynybai. Štai stovi kelyje sovietinis mechanizuotas korpusas. Kas yra mechanizuotas korpusas? Tai tūkstantis tankų, tūkstantis motociklų ir 5 - 9 tūkst. automobilių. Šaudmenys, po tris kovinius komplektus, cisternos su benzinu... Visa tai surinkta į didžiulę krūvą. Pataikyti į tai bomba labai lengva, net nereikia taikytis.

Vaizdinga? Taip! Tik vaizdinga tol, kol neprasideda konkretūs klausimai. Kiek mechkorpusų turėjo >1000 tankų? Buvo tokių. 2 (DU). Dar pora turėjo netoli tiek. Kiek mechkorpusų turėjo 1000 motociklų? Nei vienas. Kiek turėjo 5 tūkst. automobilių? Nei vienas. Ir svarbiausiai - kuris iš tų 29 mechkorpusų buvo surinktas į vieną didelę krūvą, į kurią būtų galima pataikyti nesitaikius???
Kam skirtos tokios pasakėlės? Vaikams?

Galima ir toliau analizuoti tą interviu, bet gaila laiko...
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for friends only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments