diedas (diedas) wrote,
diedas
diedas

Atviras laiškas Dovydui Pancerovui

Labas Dovydai,

Pirmą kartą aš apie tave sužinojau maždaug prieš keturis metus, kai tu iš provincijos laikraštėlio žurnalisto (berods fotografu dirbai?) tapai „Lietuvos ryto“ korespondentu ir paskelbei siauruose sluoksniuose plačiai nuskambėjusį tekstą „Velniop jus, Stalino garbintojai“. Tikriausiai tu jį jau seniai pamiršai? Priminsiu. Tada tu citavai savo bendraamžį „apsiseilėjusį piemengalį“ iš svetainės antraspasaulinis.net, kuris atseit šlovino Staliną. Nors, tiesos dėlei, toje diskusijoje niekas to tirono nešlovino, o ta citata apie Staliną buvo ne to piemengalio, o Čerčilio. Tad jei kas iš šlovino ūsuotąjį, tai tas storas džentelmenas su rūkstančiu cigaru. Apie tai aš rašiau čia.

Bet aš ne apie tą jau istorijos voratinkliais pasidengusią istoriją, aš apie šių metų pradžioje portale 15min paskelbtą tavo tekstą apie sovietinių karių perlaidojimą Vilkaviškyje. Tikriausiai labai didžiavaisi šiuo „tyrimu“ ir palengva pradedi jį pamiršti. O didžiuotis, tiesa sakant, nėra kuo, greičiau atvirkščiai. Taigi pabandom patyrinėti tą tavo „tyrimą“.

Esminė ir pati grubiausia tavo klaida buvo ta, kad rinkdamas medžiagą būsimam tekstui tu nepasivarginai atvykti į „įvykio vietą“ – Vilkaviškį. Pasiteisinimas „neturėjau laiko“ nepriimamas. Nebūna tik noro, o tam kas yra būtina laiko visada atsiranda. Taigi neatvažiuodamas pasidarei sau meškos paslaugą – nesurinkęs informacijos vietoje padarei klaidingas išvadas.

Jei būtum atvažiavęs į Vilkaviškį, tai visų pirma būtum nuėjęs į tas karių kapines ir būtum įsitikinęs, kad plokštėse nėra iškaltos nei vienos naujos pavardės – naujas įrašas labai gerai matytųsi. Būtum pamatęs tik šviežiai supiltą kauburėlį ir pritvirtintą lentelę su užrašu „Masikvietiškio kaime rastų 75 karių palaikai“. Dabar gi, nebuvęs vietoje, pirminiame straipsnio variante vienai iš nuotraukų sugalvojai tikrovės neatitinkantį parašą „Neidentifikuotiems palaikams buvo sugalvotos pavardės“, šis tik ironišką šypseną keliantis teiginys buvo pakartotas ir pirminiame tekste „...Vilkaviškyje už Rusijos ambasados pinigus buvo įrengtos lentelės, kuriose iškaltos 75 sovietinių kareivių pavardės“.. Taip, vėliau tą nuotraukos parašą pakeitei į neutralų, pakoregavai teiginį tekste, bet... Ar ne gėda? O viso to nebūtų buvę, jei būtum atvažiavęs į Vilkaviškį.

Jei būtum atvažiavęs į Vilkaviškį, tai būtum tikrai užėjęs į Savivaldybę ir akis į akį su valdininkas būtum išsiaiškinęs kas ir kaip – tikrai būtų priėmę, paaiškinę, parodę dokumentus. Dabar gi pasitenkinai tik elektroniniu paštu nusiųstais klausimais. Tekste apie tai parašei: „15min raštu pateikė klausimus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai ir jos direktoriui Vitui Gavėnui, tačiau praėjusią savaitę negavome atsakymų“.

Eilinis skaitytojas šį tavo teiginį ko gero suprato taip – klausimai buvo pateikti Dievas žino kada, tačiau net ir praeitą savaitę atsakymų nebuvo. Net jei ir taip. Net jei ir neprisirengei atvažiuoti į Vilkaviškį, net jei ir labai ilgai negavai atsakymų iš Savivaldybės - ar buvo labai sunku pakelti telefono ragelį, surinkti numerį ir – „alio, čia aš, Pancerovas iš 15min, aš jums atsiunčiau klausimus, bet negaunu atsakymo“. Tikras tiriamosios žurnalistikos atstovas būtų taip ir pasielgęs. Kodėl taip nepasielgei tu?

Pabandykim kartu patyrinėti tų elektroninių laiškų epopėją. Jei kur klystu - pataisyk. Straipsnis buvo paskelbtas 2016 m. sausio 11 dieną, pirmadienį, 05.58 val. O kada tu nusiuntei klausimus savivaldybei? Atsakau – tavo elektroninis laiškas Savivaldybėje gautas 2016 m. sausio 6 dieną, trečiadienį, 16:12 val. Tu puikiai žinai, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymą Savivaldybė atsakyti privalo per 7 dienas, tad juridiškai ji galėjo atsakyti antradienį ar net trečiadienį. O tu kažkodėl 7 dienų termino nelaukei ir, neturėdamas visos medžiagos, paskelbei savo „tyrimą“. Kur taip skubėjai? Turėjai užsakymą konkrečiai datai? Jei taip – tai reikėjo anksčiau pradėti rinkti medžiagą.

Nors esi tiriamosios žurnalistikos atstovas, tačiau patingėjai pasidomėti kas yra karių kapinių šeimininkas. O tas šeimininkas yra ne Nacionalinė žemės tarnyba, kaip kad tu teigi tekste, o Kultūros paveldo departamentas. Būtent šio departamento specialistai duoda (arba neduoda) leidimą atlikti tose kapinėse kokius nors darbus, tame tarpe ir perlaidoti. Jei įdomu – kiekvienos kapinės turi departamento suteiktą unikalų – IP – numerį. Vilkaviškio sovietinių karių unikalus numeris yra 11332.

Jei būtum apsilankęs savivaldybėje ar bent sulaukęs atsakymo iš jos, būtum sužinojęs, kad Departamentas apie ekshumacijos darbus žinojo nuo pat istorijos šios pradžios. Štai pati Departamento direktorė 2015.05.13 raštu „Dėl palaikų, rastų Masikvietiškio kaime, Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. rašo savivaldybę sudaryti komisiją ir įpareigoti ją „spręsti visus palaikų ekshumavimo, ištyrimo bei perlaidojimo klausimus“. Šį raštą Savivaldybėje tau tikrai būtų parodę.

Tu cituoji iš Savivaldybės gautą atsakymą, kuriame teigiama, kad visi veiksmai buvo derinami su Kultūros paveldo departamentu. Kartu su atsakymu gavai ir pataisytame straipsnio variante cituojamų dokumentų kopijas – Savivaldybės spalio 16 raštą, kuriame prašoma leidimo perlaidoti palaikus į sovietinių karių kapines ir spalio 22 dienos atsakymą, kuriame Kultūros paveldo departamento raštą, kuriame toks leidimas duodamas . Būdamas tiriamosios žurnalistikos atstovas, turėdamas rankoje Savivaldybės atsakymą ir minėtų dokumentų kopijas, tu nepataisei akivaizdžiai klaidingo štai šio teiginio – „Kultūros paveldo departamento specialistai sako, kad Vilkaviškio rajono savivaldybė neturėjo teisės išduoti leidimą perlaidoti palaikus į sovietinių karių kapines.“ Kaip ką tik išsiaiškinom, Savivaldybė tokio leidimo ir neišdavė, tą leidimą išdavė ... Kultūros paveldo departamento specialistai. Tu tiesiog privalėjai paklausti tų specialistų, kodėl jie tave suklaidino. O taip pat turėjai paklausti departamento direktorės D.Varnaitės kodėl ji nepasivargino išsiaiškinti apie tą leidimą, taip suklaidindama tave. O tu savo ruožtu suklaidinai skaitytojus.

Jei būtum atvažiavęs į Vilkaviškį, būtum galėjęs kreiptis į vietinės policijos pareigūnus ir užduoti jiems klausimą „kodėl pareigūnai dėl palaikų bendradarbiavo su asociacija „Užmiršti kareiviai“? Tą daryti žadėjo, pasak tavęs, Kultūros paveldo departamento direktorė D.Varnaitė. Taigi, jei būtum kreipęsis tu, būtum išvadavęs moteriškę nuo bereikalingų rūpesčių. Tuo pačiu būtum išsiaiškinti kaip, kada ir kodėl palaikus ekspertams vežė „Pamiršti kareiviai“ atstovai.

Tiesa, dėl tos asociacijos „Pamiršti kareiviai“. Tu skundiesi. „Nepavyko susiekti su asociacijos “Užmiršti kareiviai“ vadovu J.Janušausku. Internete nėra skelbiama nei šios organizacijos adresas, nei telefono numeris.“ Ir taip rašo tiriamosios žurnalistikos atstovas? Negėda? Aš, eilinis kaimietukas, per gerą pusvalandį radau tos asociacijos internetinio puslapio adresą, gavau jų atstovų telefono numerius ir jiems paskambinau. Jei tu būtum nudirbęs tokį „titanišką“ darbą, būtum sužinojęs visos tos istorijos pradžią, jos eigą ir pabaigą. Tikrai jie būtų pasidalinę su tavim visa turima informacija – žemėlapiais, schemomis, žiniaraščiais, gal net rastą medalį būtų parodę. Ir tada tau būtų tapę aišku, kad šioje istorijoje nėra jokio kriminalo, kad buvo rasti ir perlaidoti būtent sovietinių karių , o ne vokiečių ar, kaip tu darai fantastinę prielaidą, lietuvių karių palaikai. To paties susitikimo su asociacijos atstovais tu būtum galėjęs priremti juos prie sienos dėl rastų karių pavardžių – ne viskas ten paprasta su tomis pavardėmis.

Beje, dėl medalio, kuris buvo pirminis informacijos šaltinis nustatant palaikų priklausomybę. Kaip žinia, tas medalis priklausė vyresniajam leitenantui D.Chukalo. Asociacijos „Pamiršti kareiviai“ atstovai tvirtina, kad jie Ukrainoje, Zaporožės srityje, rado kario dukrą, kuriai ir perduos (o gal jau perdavė?) jos tėvo medalį. Apie tai rašė ir Ukrainos valstybinė ypatingųjų situacijų tarnyba. Dažnai būni Ukrainoje – paimk ir patikrink šią informaciją. Juk tu tiriamosios žurnalistikos atstovas.


Su pagarba

diedas
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for friends only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment