diedas (diedas) wrote,
diedas
diedas

V.Suvorovo "Ledlaužis" apie spygliuotą vielą


Jau klasika tapęs V.Suvorovo "Ledlaužis" lietuvių kalba pasirodė prieš 20 metų, tad šiemet šioks toks jubiliejus. Sakydamas klasika visiškai neironizuoju, nes tą kūrinį vis dar skaito istorijos mėgėjai, kai kurie jų vis dar šventai tiki kiekvienu žodžiu, kiekvienu sakiniu, pastraipa, skyriumi, kiekvienu pateikiamu faktu. Kažkada ir aš buvau vienas iš tų besąlygiškai tikinčių. Tačiau laikui bėgant daugėjo žinių ir palengva tas tikėjimas pradėjo virsti žinojimu... Tas kūrinys yra klasika dar ir dėl to, kad jis turi būti privalomas istorijos specialybės studentams. Ne kartą viešai kėliau tokį pasiūlymą, pasikartosiu - seminarų metu pasirinktinai paimti kurį nors knygos skyrių ir jį analizuoti. Kodėl tokie seminarai (tikriausiai) nevyksta? Tikriausiai todėl, kad net tarp dėstytojų, turinčių garbingus mokslinius laipsnius, yra šventai tikinčių kad ir į čebatų kalnus, kokia dar ten analizė...

Iš diskusijos facebokke (pajuodinta mano).

Ar ponas žinote kuo skiriasi pasiruošimas puolimui nuo pasiruošimo gynybai? Jei ruošiesi pulti, visą kariuomenę trauki į priešakines linijas, išardai įtvirtinimus, sutrauki bombonešius, tankus ir t.t. O tada netikėtai vokiečiai puola pirmi ir viską sunaikina. Ilgai puolimą repetavę Raudonosios armijos kariai sprunka mesdami viską, pasidavinėja dešimtimis tūkstančių... Jei rusai būtų bent kiek ruošęsi gintis, vokiečiai būtų jų neįveikę, nes rusų pranašumas technikoje ir karių skaičiumi buvo keleriopas! Bet norint gintis reikėjo išsikasti apkasus, rengti įtvirtinimus (o ne juos nuardyti, paliekant kelius puolantiems tankams).

Oponentas dviejose vietose kalba apie įtvirtinimų nuardymą, tas faktas tikriausiai jam įstrigo atmintyje perskaičius "Ledlaužio 9 skyrių "Kodėl aprūpinimo ruožas karo išvakarėse buvo sunaikintas". Pabandykime paanalizuoti vieną to skyriaus puslapį. 1995 m. Minties leidimo "Ledlaužyje" tai 83 puslapis. V.Suvorovo citatos pateikiamos pasviru šriftu.

Raudonoji armija turėjo pamokomą patirtį, įgytą įveikiant Suomijos aprūpinimo ruožą, todėl ji atsižvelgė į savo klaidas ir dabar labai kruopščiai rengėsi įveikti Vokietijos užtvarų ruožą. Ak,jei sovietiniai maršalai būtų žinoję, kad karą jiems teks pradėti ne liepos mėnesį, kaip buvo planuojama, o birželio 21-ąją, tai nebūtų reikėję jokių užtvarų ardymo priemonių. Mat Vokietijos kariuomenė, pažeisdama savo statutus, darė tą patį: šalino minas, lygino su žeme kliūtis, telkė savo kariuomenę prie pat sienos, nors neturėjo jokio apsauginio ruožo.
Birželio pradžioje Vokietijos kariuomenė pradėjo šalinti spygliuotą vielą prie pat sienos. Sovietų Sąjungos maršalas K.Moskalenka mano, jog tai - nenuginčijamas įrodymas, kad jie greitai pradės agresiją (Pietvakarių kryptimi. P.24).


Skaitom ką apie tai rašo Moskalenka.

В то утро я выслал три разведывательно-рекогносцировочные группы к границе — в районе Любомля, Устилуга, Сокаля. Благодаря этому мы к 19 июня располагали сведениями о том, что вблизи Устилуга и Владимир-Волынского замечено оживленное [24] движение по ту сторону Западного Буга. Стало также известно, что оттуда ведется усиленное наблюдение за нашей стороной, а немецкие саперы удаляют инженерные заграждения на границе.
У меня не оставалось сомнений в том, что фашисты нападут на нас в один из ближайших дней. Так я и сказал командующему армией.

Taigi Moskalenka rašo, kad apie vokiečių nuimamas užtvaras jis sužinojo birželio 19, pas Suvorovą tai virsta "pradėjo šalinti birželio pradžioje". Matomai labai sudėtingos užtvaros buvo, kad šalinimui prireikė beveik mėnesio... Smulkmena.

Tačiau ir Raudonoji armija darė tą patį, tiesa, truputį vėliau. Iš Maskvos prie vakarinės sienos susirinko visas karinės inžinerijos elitas. Čia atvyko ir inžinerijos kariuomenės generolas leitenantas profesorius D.Karbyševas. Birželio pradžioje išvykdamas iš Maskvos, jis savo draugams pareiškė, jog karas jau prasidėjo, ir susitarė susitikti su jais iškovojus pergalę, bet ne Maskvoje, o "pergalės vietoje".

Karbyševo "pareiškimo apie prasidėjusį karą" galą V.Suvorovas "pamiršo" pacituoti. "Nukasta" citatos vieta pajuodinta mano.

- Едва ли, - произнес он, - кто-либо из здравомыслящих советских людей думает, будто война на западе нас не касается, что у нас могут процветать мир, тишь, благодать. Нет, мы понимаем, что на самом деле война уже началась и для нас - настоящая, ужасная война. Ведь фашисты войну не объявляют.

Atvykęs prie vakarinės sienos, jis energingai ėmėsi veiklos: dalyvavo pratybose forsuojant vandens kliūtis (gynybos mūšiuose jos nereikalingos) ir naujaisiais tankais T-34 įveikiant prieštankines kliūtis (gynybos mūšiuose tai taip pat nereikalinga).

Norintys ir netingintys gali patys pasiskaityti ką veikė Karbyševas pasienyje.

Birželio 21 dieną jis išvyko į 10-ąją armiją. Tačiau "prieš tai Karbyševas su 3-osios armijos vadu V.Kuznecovu ir Gardino įtvirtinto rajono komendantu pulkininku N.Ivanovu lankėsi pasienio užkardoje. Palei sieną, prie Augustavo - Seinių kelio, dar rytą stovėjo mūsų spygliuotos užtvaros, o kai jie važiavo antrą kartą, užtvarų nebuvo". (J.Rešinas. Generolas Karbyševas. P.204).

Būtent ši vieta yra esminė. Norintys tikrinti šią citatą galite nesivarginti - citata tiksli. Ir frazėje "stovėjo mūsų spygliuotos užtvaros" žodis "mūsų" taip pat yra. Suvorovas teisus? Deja... Ši citata parodo kaip rizikinga tyrinėjant istorinius įvykius kaip šaltiniu remtis vieninteliu grožinės literatūros kūriniu. J.Rešino knyga "Generolas Karbyševas" yra būtent grožinės literatūros kūrinys ir tik ja vienintele V.Suvorovas remiasi. J.Rešinas aprašomuose įvykiuose pats nebuvo, viskas yra "iš antrų lūpų".
Pabandykime pasižiūrėti kaip visa tai atrodo "iš pirmų lūpų". I.Boldinas (karo išvakarėse jis buvo Vakarų ypatingosios apygardos vado pavaduotojas), knyga "Gyvenimo puslapiai rašo" ("Страницы жизни пишет").

Невольно вспомнил события последних дней, которые произошли на белорусской земле. 20 июня 1941 года наша разведка донесла, что в 17 часов 41 минуту шесть германских самолетов нарушили советскую государственную границу. Ровно через две минуты появилась вторая группа немецких самолетов. К ним подвешены бомбы. С этим грузом они углубились на нашу территорию на несколько километров.

Командующий 3-й армией генерал-лейтенант В. И. Кузнецов сообщил из Гродно: вдоль границы, у дороги Августов—Сейни, еще днем были проволочные заграждения. К вечеру немцы сняли их. В лесу в этом районе отчетливо слышен шум многочисленных моторов.

Ką gi turim? V.Suvorovas remiasi vienu autoriumi, kuris rašo, kad buvo šalinamos "mūsų užtvaros", kitas gi teigia, kad tos užtvaros buvo vokiečių. Tai kaip yra iš tikrųjų?

Po karo praėjus kiek daugiau nei 10 metų buvo išleistas daugiatomis leidinys "Didžiojo Tėvynės karo kovinių dokumentų rinkinys". Iš pradžių šis leidinys buvo slaptas, o paskutiniame praeito amžiaus dešimtmetyje buvo išslaptintas ir dabar jį gali internete "pavartyti" kiekvienas norintis. Taigi 1958 metais buvo išleistas 35-asis tomas, kurio 10 ir 11 puslapyje randame mus dominantį dokumentą.
Донесение
штаба Западного особого военного округа
начальнику Генерального штаба
о нарушении государственной границы
германскими самолетами
и о снятии немцами проволочных заграждений
(21 июня 1941 г.)
Сов. секретно
Вручить немедленно .
Начальнику Генерального штаба Красной Армии

Первое. 20 июня направлении Августов имело место нарушение госграницы германскими самолетами: в 17 часов 41 минута шесть самолетов углубились на 2 км, в 17 часов 43 минуты девять самолетов на 1 1/2 км, в 17 часов 45 минут десять самолетов были у границы, в то же время три самолета углубились нашу территорию на 2 км.
Данным погранотряда самолеты имели подвешенными бомбы.

Второе. Докладу командующего 3-й армией проволочные заграждения вдоль границы у дороги Августов, Сейны, бывшие еще днем, к вечеру сняты. В этом районе лесу будто бы слышен шум наземных моторов.
Пограничниками усилен наряд.
345-му стрелковому полку (Августов) приказано быть готовности.

Климовских

На документе отметка: «Отправлено 21 июня 1941 г. в 2 часа 40 минут».
Ф. 208, оп. 2454сс, д. 26, л. 34.Kaip matome, vis tik buvo šalinamos vokiečių užtvaros. Ir nesakau, kad šioje vietoje V.Suvorovas melavo, jis tiesiog klydo neturėdamas galimybės, o gal nenorėdamas pasitikslinti savo teiginį kitais šaltiniais.
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for friends only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments