diedas (diedas) wrote,
diedas
diedas

Apie vieną dokumentą iš antraspasaulinis.net

... tiksliau sakant tas dokumentas paskelbtas paskelbtas facebooke (čia ir čia), bet apie apie to dokumento egzistavimą aš sužinojau iš svetainės antraspasaulinis.net.

murava 1murava 1Apie viską iš eilės. Giją "18 šaulių divizija", kurioje bandoma diskutuoti apie minimą dokumentą, svetainės apk.net (taip patogumo dėlei žymiu svetainę antraspasaulinis.net) forume Gintautas Miknevičius pradėjo sausio 30, t.y. prieš pustrečios savaitės. Jei tikėsime lankytojų apskaitos skaitliuku hey.lt, tai svetainę apk.net kasdien aplanko apie 500 unikalių lankytojų. Tačiau per tą pusantros savaitės pagrindinėje svetainės forumo temoje "Diskusijos istoriniais klausimais" esanti gija "18 šaulių divizija" buvo atversta tik apie 150 kartų. Turint mintyje, kad tą giją po kelis kartus atsivertė tie patys lankytojai, tai galime manyti, kad į tą giją bent iš smalsumo žvilgtelėjo mažiau nei 100 unikalių lankytojų. O kiek tada bus tikrai besidominčių II pasaulinio karo istorija apk.net lankytojų? Mano manymu tokių bus viena kita dešimtis...
Bet pasižiūrėkime į paskelbtą dokumentą - lietuviškajame internete ne taip jau dažnai "išplaukia" vienas ar kitas dokumentas, tad šis tikrai vertas analizės.
Gintautas Miknevičius teigia (o netikėti jo teiginiu nėra pagrindo), kad šį dokumentą rado tarp 29-ojo teritorinio šaulių korpuso vado įsakymų byloje. Aha, prieškaris.
Skaitome tekstą. Dokumento pavadinimas "18-osios šaulių divizijos vado įsakymas žygiui" ir data - 14.01.41. Vėl pagal datą prieškaris, bet prie ko 18šd? Ši divizija nei prieškaryje, nei karo pradžioje (1941), nei karo pabaigoje (1944 - 1945) nebuvo...
Toliau dokumente kalbama apie prieš diviziją esantį priešą ir minimi vietovardžiai - upė Šeimena, Širvinta, kaimų pavadinimai Vilkupiai, Rumokai, Didvyžiai... Tai Vilkaviškio rajone esantys vietovardžiai. Karo pradžioje tas vietas vokiečiai perėjo kaip karštas peilis per sviestą. Karo pabaigoje, 1944 metų vasaros pabaigoje - rudenį frontas tose vietivėse "makalavosi ilgokai - mūšiai vyko beveik per visą rugpjūtį, vėliau kuriam laikui buvo pauzė. Tačiau ir šiuose mūšiuose nedalyvavo nei 18šd, nei dokumente dar minimos 15šd ir 143šd. Ir tik po poros mėnesių, spalio viduryje, frontas pajudėjo į Rytų Prūsiją.
Tad neturime pagrindo teigti, kad dokumente kalbama apie realius mūšius - sakykime prielaida, kad dokumente "sumaišyti" metai ir vietoj 1941 turėtų būti 1944 ar 1945. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad minimos divizijos ne tik kad niekados nebuvo Lietuvoje, bet realioje 15šd buvę pulkai turėjo visai kitus numerius.
Ką tai visa tai turėtų reikšti? Be visa to, kas išsakyta (kad tos divizijos nebuvo Lietuvoje, kad pulkų numeriai "iš oro" ir kad minimu laikotarpiu minimose vietovėse mūšiai nevyko) reikia atkreipti dėmesį į dar pora momentų. Pačioje dokumento pabaigoje yra numatyta vieta dviems parašams - divizijos vadui ir divizijos komisarui. 1941 metais Raudonosios Armijos divizijose jau nebuvo tokios pareigybės - divizijos komisaras, buvo pareigybė divizijos vado pavaduotojas politiniams reikalams ("zampolitas"). Bet čia reikia padaryti vieną išlygą - tokios pareigybės nebuvo ... išskyrus šešias teritorine šaulių divizijas (lietuvių, latvių ir estų). Todėl galima teigti, kad šis dokumentas tarp 29 teritorinio šaulių korpuso dokumentų atsirado ne atsitiktinai.
Kitas momentas. Dokumento pradžioje, kairiame viršutiniame kampe yra užrašas 1.priedas. Kieno priedas? "Normalūs" įsakymai tokio prierašo neturėtų. Tai koks čia yra dokumentas? Bent kiek giliau besidomintis Antrojo pasaulinio karo istorija bei matęs užduotis žaidimams žemėlapiuose nesunkiai supras, kad tai yra būtent tokia užduotis, tokiai išvadai padaryti M.Solonino pagalba visai nebūtina.
Ką mes sužinome iš šio dokumento? Suvoroviečiai - soloniniečiai eilinį kartą įsitikina - sovietai rengėsi užpulti pirmi. Kaipgi kitaip - dokumente kalbama apie pasirengimą puolimui, o jei prieškario dokumentuose kalbama apie puolimą, vadinasi turima mintyje užpuolimas ir ne kitaip. :) Kodėl paimtos divizijos, kurios Lietuvoje niekada nebuvo? Tai juk elemntaru, tikriausiai tas divizijas rengėsi atboginti į Lietuvą ir jau tada... :) Ir kas svarbiausiai - dokumente nėra nei žodžio apie gynybą, o jei nesirengė gintis, vadinasi...Na jūs patys suprantate... :)
Jei rimtai, tai turime sovietų prieškario karinės doktrinos pavyzdys - priešas mus užpuolė, mes priešą sustabdom ir pereinam į kontraataką. Tai akivaizdžiai matoma pačioje pirmoje frazėje - 1.Priešas perėjo į gynybą [...]. Jei perėjo į gynybą, vadinasi prieš tai jis puolė, bet buvo sustabdytas. Sakysite, netoli nuėjo tas priešas? Sutinku. Kita vertus vasario - kovo mėnesį Pabaltijos ypatingosios karinės apygardos štabe buvo žaidžiami kariniai žaidimai žemėlapiuose, kuriuose tas priešas nueina kur kas toliau - iki pat Kauno ir Šiaulių. Ir tuose žaidimuose buvo ne tik kontrapuolimo fazė, bet ir gynybinis - atsitraukimo periodas.
Dažnai klaidingai įsivaizduojama, kad tokiuose žaidimuose "repetuojami" konkretūs būsimi mūšiai. Tačiau šiame dokumente realūs tik vietovardžiai, gi faktiškai tose minimose vietovėse turėjo veikti 33šd, "lietuviškoms", teritorinėms, divizijoms prieškario planuose buvo numatytos visai kitos užduotys. Šio žaidimo užduotis galėjo būti maždaug tokios: pozicijų užėmimas ir perėjusio į gynybą priešo ataka; puolimo mažai raižytoje vietovėje ypatybės; puolimo ypatybės esant apylygiam jėgų santykiui; ir panašiai. Ar galima šiame dokumente įžiūrėti patvirtinimą teiginiui rengėsi pulti pirmi? Jei labai norima, tai galima įžiūrėti ir katiną, pasislėpusį Mėnulyje už akmenio... :)
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for friends only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment