September 24th, 2020

diedas

Kaip rašomi istorinės tematikos straipsniai. M.Milinis. 1 dalis

 Žinoma, į lubas žiūrėdamas „iš galvos“ nieko gero neparašysi, reikia kažkuo remtis – knygomis, kitais straipsniais, įvairiais tyrinėjimais, idealiu atveju ieškant ir randant kokių nors dokumentų. Tokią medžiagą apibendrinus ir gaunasi straipsnis. Žinoma, niekas nedraudžia naudotis kitų autorių kūriniais juos cituojant. Tokiu atveju citatą būtina pažymėti kabutėmis. Deja, bet dažnai tos kabutės „pamirštamos“, prisidengiant  figos lapeliu. „Jonaitis rašo, kad“ ir toliau copy- paste. Arba dėl padorumo vienas kitas žodelis išmetamas, vienas kitas žodelis pakeičiamas. Ir „vsio zakonno“?

Pažiūrėkime, kaip istorinius straipsnius rašo Mindaugas Milinis.  „Nuožmūs mūšiai Lietuvoje. Frontas artėja prie Mėmelio“.

Atidesnis skaitytojas perskaitęs straipsnelį nesunkiai nustatys, kad kaip informacijos šaltinis buvo paimtos trys knygos. Viktor Bešanov „1944. Stalino pergalių kaina“, Prit Buttar „Tarp milžinų“ ir Erchard Raus „Tankų mūšiai Rytų fronte“.


Collapse )