May 15th, 2020

diedas

Kalniškės mūšis. Statistika.

Šiais metais minime Kalniškės mūšio 75-asias metines. Mūšio, kuris buvo vienas iš didžiausių partizaninio karo istorijoje ir ko gero pats žinomiausias. Nepaisant to šis mūšis vis dar nesusilaukia profesionalių istorikų tyrinėjimų. Kiek plačiau šį mūšį yra tyrinėjęs Dainius Noreika leidinyje „Genocidas ir rezistencija“ 2012 metų 1 numeryje paskelbtame straipsnyje „Kalniškės mūšis: laisvės kovų paveikslo detalė“. Absoliuti dauguma kitų autorių apsiriboja standartiniais teiginiais, netikrindami pateikiamų faktų ir skaičių.

„Klasikinė“ šio mūšio versija skambėjo maždaug taip – „1945 metų gegužės 16 dieną Kalniškės miške vyko Jono Neifalto – Lakūno vadovaujamo 100 – 120 partizanų būrio mūšis su kelis kartus gausesnėmis NKVD kariuomenės 220-ojo pasienio pulko pajėgomis. Mūšio metu žuvo 44 partizanai, baudėjų žuvo dešimteriopai daugiau – apie 400.“

Laikui bėgant skirtingi autoriai pateikia kiek kitokius mūšyje dalyvavusių ir žuvusių partizanų bei baudėjų skaičius.  Pabandykime panagrinėti atskirai kiekvieną šios statistikos eilutę.

Collapse )