May 6th, 2010

diedas

Sena nuotrauka

Rubrika

Sena nuotrauka 

Istoriniai vaizdai teikia daug informacijos

Tai Vilkaviškis, pagrindinė miesto sankryža. 1941 metų birželio pabaiga, frontas ką tik nudundėjęs į rytus. Pabandykime patyrinėti šią nedidukę, tačiau gana įdomią miesto istoriją menančią nuotrauką.
Vyresnio amžiaus vilkaviškiečiams buvo gerai žinomas dešiniajame nuotraukos kampe matomas spaudos kioskas, kurio dabar jau nebėra. Ant greta stovinčio stulpo matomos kelios rodyklės su užrašais: Kowno bei Mariampol (Kaunas per Marijampolę), Pilviškiai, Schirwindt (Širvinta – tai prieškario Rytų Prūsijos miestas kitoje Šešupės pusėje ties Kudirkos Naumiesčiu, dabartinis Kaliningrado srities Kutūzovo miestelis). Ant pačios viršutinės lentelės parašytos trys raidės WPZ – tai vokiško karinio termino Wetter Peilzug sutrumpinimas. Šis terminas lietuviškai reiškia „Oro stebėjimo būrys“. Paprastai toks dalinys aptarnaudavo artileristus, kuriems teikdavo informaciją apie oro temperatūrą, vėjo stiprumą ir kryptį įvairiuose aukščiuose. Tokie duomenys reikalingi norint kuo tiksliau nutaikyti artilerijos pabūklą šaudant dideliais atstumais.
Dešiniajame viršutiniame kiosko kampe matyti lentelė su gatvės pavadinimu. Išdidinus nuotrauką galima įskaityti užrašą – Laisvės, apačioje – rodyklė, nukreipta į dešinę. Tai reiškia, kad ši gatvės dalis nuo sankryžos Marijampolės link tuo metu vadinosi Laisvės gatve, o Vytauto gatvė buvo nuo sankryžos Kybartų link.
Į kairę nuo kiosko, prie pat gatvės, stūkso jau senokai išnykęs miesto atributas – vandens kolonėlė, iš kurios miestiečiai į namus kibirais nešdavosi geriamąjį vandenį.
Nuotraukos kairėje matome sovietinį tanką, stovintį ties sankryža, Gedimino gatvėje. Tai plaukiojantis tankas T-37A, jo užpakalinėje dalyje gerai matosi vandens sraigtas. Šio modelio tankai buvo ginkluoti tik stambaus kalibro kulkosvaidžiu ir naudojami žvalgybos daliniuose. Šioje nuotraukoje sunkokai įžiūrimas, tačiau kitose žinomose nuotraukose gerai matosi už tanko į namo kampą įsirėžęs sovietinis šarvuotas automobilis BA-10. Taip pat iš kitų nuotraukų galima tiksliai nustatyti šios karinės technikos stovėjimo vietą – beveik prie pat dabartinės parduotuvės „Ant kampo“, maždaug ten, kur dabar stovi kioskas. Iš to galime teigti, kad namas, prie kurio stovi tankas ir šarvuotis, ar dalis to namo iki mūsų dienų neišliko.
Kiek tolėliau matoma trijų vyriškių grupė, ant vieno iš jų kairės rankovės gerai įžiūrimas baltas raištis – lietuvių sukilėlių skiriamasis ženklas.
Ši beveik 70 metų senumo nuotrauka maža, bet informacijos apie mūsų miestą iš jos sužinome pakankamai daug.

Arvydas ŽARDINSKAS
Vilkaviškietis

 

 
1941 metų birželio pabaiga, frontas ką tik nudundėjęs į rytus.
 

Tekstas paskelbtas šios dienos Vilkaviškio krašto laikraštyje "Santaka"