March 17th, 2010

diedas

NARA ir visokie kitokie archyvai


Pagaliau sulaukiau iš NARA CD su vokiečių 1-os tankų divizijos dokumentais. Štai kaip tas diskas atrodo.


 
Suvalkietiškai galvojant - kokia man iš jo nauda? Atsakau - turėdamas tos konkrečios divizijos dokumentus bus galima beveik tiksliai aprašyti taip vadinamą "Raseinių tankų mūšį", "Raseinių tanko" istorija yra tik šalutinis to mūšio epizodas. Prabėgomis peržvelgęs dokumentus ir ypač vertingus žemėlapius, kuriuose pažymėta situacija valandų ir minučių tikslumu, įsitikinau, kad mūšio istorijoje teks padaryti nemažas korektūras ir paneigti kai kuriuos pastoviai kartojamus teiginius.
O kaip su archyvais Rusijoje? Deja, ten neteikiama tokia paslauga, dokumentų užsisakyti negalima, kopijuoti juos reikia ten vietoje. Bet ir ši problema išsprendžiama, žinoma "rusiškai". Reikia turėti gerų ten dirbančių pažįstamų, pasakyti ko ieškai ir...dokumentų kopijos pas tave.
Tad ponai istorikai, nereikia verkti, kad archyvai uždari ir dokumentai "paslėpti". Tik nuo tinginių "viskas paslėpta".