September 1st, 2009

diedas

"Lietuvos rytas". "Laiko ženklai".


Šios dienos "Lietuvos ryto" rubrikoje "Laiko ženklai" , kaip ir dera šiai dienai, tekstas apie Antrojo pasaulinio karo pradžią. Turint mintyje, kad tas tekstas (tikriausiai) priklauso R.Valatkos plunksnai ir turint mintyje tai, kad R.Valatka turi istoriko išsilavinimą, įvertinimas trumpas - autoriui turi būti gėda už tokias pievas. Kita vertus tokį straipsnelį reiktų pateikti besimokantiems istoriją su užduotimi - rasti visas padarytas klaidas. Skanesni pavyzdėliai.

Apskritai tikrąja Antrojo pasaulinio karo pradžia reikėtų laikyti 1939-ųjų rugpjūčio 19-ąją.
Tą dieną J.Stalinas pradėjo slaptą masinę mobilizaciją.

Dėl to per dvejus metus sukurta du kartus daugiau divizijų, kurių ir taip turėjo dvigubai daugiau nei bet kuri kita pasaulio armija.

Per kiek savaičių J.Stalinas būtų buvęs Paryžiuje su 112 tankų divizijų

jei jis 1941 metų liepos 6-ąją, kaip planavo Kremlius, būtų smogęs iš Lvovo ir Bialystoko kyšulių?

1940-ųjų vasarą „Barbarosos“ planas dar buvo nepasirašytas, o J.Stalinas jau buvo įvedęs 12 valandų darbo dieną.

Na tikrai, blogi, negeri buvo tie bolševikai, bet ar būtina, norint parodyti tas jų blogybes, hiperbolizuoti ar rašyti akivaizdžią netiesą?
Apskritai pastaruoju metu nustojau skaityti pirmadienines A.Valatkos apžvalgas. O taip anksčiau jas mėgau...