?

Log in

No account? Create an account
 
 
06 February 2010 @ 07:19 pm
Dar ir dar kartą apie mokyklinius vadovėlius  

 
Prieš pora dienų man atsiuntė štai tokį skaną. Pasak šį skaną atsiuntusio, tai yra naujausias leidyklos Baltos lankos 2009 m. vadovėlis 12 klasei, 2 dalis. Tiražas 12000. Pažymėjimai ir pabraukimai tekste ne mano, į juos nekreipkim dėmesio.
Bandom skaityti.

Kovų su Sovietų Sąjunga veiksmai buvo išdėstyti Barbarosos plane. Pagal jį Vokietija per tris ar keturis mėnesius užimti teritoriją iki Uralo kalnų.
Net iki Uralo kalnų? Vadovėlio autoriai matomai tik girdėjo, kad skambina, bet kurioje bažnyčioje...Mokantys vokiškai, Direktyvos Nr.21 tekstas yra
čia , galima ir citatėlę pateikti, kur kalbama apie Uralą
In rascher Verfolgung ist dann eine Linie zu erreichen, aus der die russische Luftwaffe reichsdeutsches Gebiet nicht mehr angreifen kann. Das Endziel der Operation ist die Abschirmung gegen das asiatische Russland aus der allgemeinen Linie Wolga - Archangelsk. So kann erforderlichenfalls das letzte Russland verbleibende Industriegebiet am Ural durch die Luftwaffe ausgeschaltet werden.
Lietuviškai skambėtų maždaug taip - pasiekti liniją Volga - Archangelskas, Uralo pramonę paralyžiuoti aviacijos antskrydžiais.

Vokietija ir jos sąjungininkės Sovietų Sąjungą, kuriai karas buvo netikėtas (1)
Skaičiukas skliausteliuose matomai reiškia nuorodą į šaltinį, kuris tikriausiai patvirtinti "netikėtumo" faktą. Gaila, bet jo skane nematome.

puolė trimis kryptimis: Leningrado, Krymo ir Maskvos.
Apie puolimą Krymo kryptimi 1941 metais girdžiu pirmą kartą. Kažkas naujo...

Naujausi istorikų tyrimai rodo, kad Vokietijos puolimas pačiam J.Stalinui buvo netikėtas.
Labai būtų įdomu išgirsti tų istorikų pavardes ir paskaityti jų tyrimus.

1942 m. lapkričio mėn. SSRS kariai, vadovaujami generolo Georgijaus Žukovo, pradėjo galingą kontrataką ir per tris dienas atkirto vokiečių karines grupuotes.
"Klasikinis" teiginys, tikriausiai nelabai žinomos kitų vadų pavardės? Net nepatogu eilinį kartą kartoti - kontrapuolimo ties Stalingradu metu G.Žukovas buvo ties Maskva.

Galima ir į keletą smulkesnių detalių atkreipti dėmesį, bet tiek to.
Vadovėlį matomai rašė pedagoginį išsilavinimą turintys autoriai. Tad kyla klausimas - nejaugi VPU istorijos fakultete nepraeinama Antrojo pasaulinio karo istorija? 

 
 
 
Kalbainėginaite on February 8th, 2010 01:34 pm (UTC)
Bet iš tikrųjų gi tarsi visuotinai žinoma, kad Hitleris norėjo Rusiją užimti iki Uralo.
Ar čia mitas, ar kitame kokiame plane tos užmačios atsispindi?
diedasdiedas on February 8th, 2010 07:29 pm (UTC)
Tikriausiai sutiksi, kad frazės "Hitleris norėjo užimti Rusiją iki Uralo" ir "Pagal "Barbarosos" planą Vokietija per tris ar keturis mėnesius turėjo užimti teritoriją iki Uralo kalnų" skiriasi? Jei dėl tavo siūlomos formuluotės būtų galima diskutuoti ir gal netgi sutikti, tai vadovėlyje pateikiama frazė yra iš esmėsklaidinga - nei Vokietija norėjo per tris-keturis mėnesius užimti teritoriją iki Uralo kalnų (ji to būtų netgi fiziškai nepajėgusi padaryti), nei (ir tai svarbiausia) "Barbarosos" plane buvo taip parašyta.